The Geek Gathering Identity Design

English // With its appearance, The Geek Gathering has created an interesting, distinct and recognizable visual identity. Therefore, we decided to keep the most recognizable part of the logo and with a light refreshment improve the visual identity. Except for the symbolism of the speech, presentation association, communication and visual suggestion of the conference initials „GG“ (Geek gathering), another graphic element has been added to the communication balloons.
The circle symbolizes the gathering of the people who have interest in all the topics included in the IT conference. Except for that, the circle contains four passages that suggest openness towards other related topics and occupations. The Geek Gathering offers the possibility to expand the topics, merge and connect related occupations in order to make the upcoming TGG even better and more interesting.
Since The Geek Gathering is the biggest conference on this subject in the neighboring territory, the passages inside the circle also symbolize the arrival of the lecturers and experts from all over the world at one central point, and so make Osijek the largest IT center of the region.

Croatian // The Geek Gathering svojom je pojavom stvorio zanimljiv, upečatljiv i prepoznatljiv vizualni identitet. Iz tog razloga, odlučili smo zadržati najprepoznatljiviji dio logotipa i blagim refreshom unaprijediti vizualni identitet. Komunikacijskim balončićima tako je osim simbolike govora, asocijacije prezentacija, komuniciranja i vizualne sugestije inicijala konferencije “GG” (Geek Gathering), dodan još jedan grafički element.
Krug simbolizira okupljanje ljudi koji imaju interes za sve teme koje su uključene u IT konferenciju. Osim toga, krug sadrži četiri prolaza koja sugeriraju otvorenost ka drugim - srodnim temama i zanimanjima. The Geek Gathering tako pruža mogućnost širenja tema, spajanja, okupljanja i povezivanja srodnih zanimanja kako bi nadolazeći TGG bio još kvalitetniji i zanimljiviji..
Kako je The Geek Gathering najveća konferencija ovakve tematike na bližem teritoriju, prolazi unutar kruga također simboliziraju slijevanje predavača i stručnjaka iz cijelog svijeta u jednu točku središta, te tako Osijek čine najvećim IT centrom regije.
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
The Geek Gathering Identity Design
Credits
Client // The Geek Gathering, Croatia
Agency // Studio 33
Design & Art Direction // Igor Penović
Year // 2014
Back to Top