Student Council Identity

English // The concept of the visual identity is based on the cohesion of the students, the spreading of the information, advocating students’ rights, unity, equality and prosperity in the field of education.
The logo is designed with the help of a single element – an open book – that symbolizes education. The books are rotated and connected in their lower central point and by interweaving of the lines suggest linking and sharing information. With its form the logo also suggests the representation of students and advocating the students’ rights. In accordance with the name of the university and the field of activity of J. J. Strossmayer, the authenticity of the logo is completed by the symbolism of the cross that can be noticed in the center.

Croatian // Koncept vizualnog identiteta temelji se na povezanosti studenata, širenju informacija, zalaganju za studentska prava, zajedništvu, jednakosti i boljitku u obrazovanju.
Logotip je dizajniran pomoću jednog elementa (rastvorene knjige), koji simbolizira edukaciju. Knjige su zarotirane i spojene u svojem donjem središtu te na taj način ispreplitanjem linija sugeriraju povezivanje i dijeljenje informacija. Svojom formom također simbolizira predstavljanje studenata i zastupanje studentskih prava. Sukladno nazivu sveučilišta te području djelovanja J.J. Strossmayera, autentičnost logotipa upotpunjavamo simbolikom križa koja se uočava u središtu.


Credits
Client // Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Croatia
Agency // Studio 33
Design and Art Direction // Leo Vinkovic
Year // 2015
Student Council Identity
Student Council Identity
Student Council Identity
Student Council Identity
Student Council Identity
Student Council Identity
Student Council Identity
Back to Top