The Humidor Company / Identitet

Dizajn vizualnog identiteta Humidor Company, jednog od najvećih prodavača cigara i duhanskih proizvoda na Novom Zelandu.

The Humidor Company - Identity 01 - Logo The Humidor Company - Identity 02 - Logo The Humidor Company - Identity 03 - Logo The Humidor Company - Identity 04 - Logo The Humidor Company - Identity 05 - Pattern The Humidor Company - Identity 06 - Stationary
  • Klijent: The Humidor Company, New Zealand
    www.thehumidor.co
  • Dizajn: Studio 33
  • Godina: 2014.