Genesis Mining / Identitet

Genesis Mining je tvrtka koja se zalaže za komercijalizaciju kriptovaluta. Tvrtka nudi uslugu najma opreme potrebne za dobivanje svih vrsta kriptovaluta (eng. Mining), između ostalih i bitcoina. Logotip je sačinjen od elementa točkice koja simbolizira novčić (eng. coin). Usluga omogućava samostalno podešavanje parametara Mininga, te time nudi mogućnost bolje zarade i procjene rizika koju kriptovalutu kada potencirati. Elementi točkica također sugeriraju prikaz rada uređaja za Mining (blinkanje lampica), a dijagonala istaknutih novčića simbolizira rast i ostvarivanje profita.

Genesis Mining - Identity 01 - Logo Genesis Mining - Identity 09